Dental Ukraine
- Бесщеточный мотор;- От 1 000 об/мин до 40 000 об/мин;- Направле...

33298.50 ₴
Подробнее: https://navistom.com/besshchetochnyy-elektromotor-tkd-led-italiya-77762098.html

Бесщеточный электромотор TKD LED (Италия)