10 €
Подробнее: https://navistom.com/ridina-dlya-pakovochnoyi-masi-adentatec-pa-vest-cb-1-l-92191.html

Рідина для паковочної маси ADENTATEC PA VEST CB 1 л.