Dental Ukraine
76 ₴
Подробнее: https://navistom.com/1018-nozh-dlya-gipsa-7776773.html

1018 Нож для гипса